ตัด เชื่อม หยิบจับ

ครบจบที่ ABOT


บริษัทด้านระบบแขนกลอัตโนมัติ (Robot Automation System)

ของคนไทยที่ให้บริการมานาน 30 ปี

 
 

T.C.Welding automation Co.,Ltd

บริษัท ที.ซี. เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด T.C.Welding automation Co.,Ltd. เกิดขึ้นโดยการควบรวมบริษัทระหว่าง บริษัท ที.ซี.เอ็ม อินดัสทรี จำกัด และ บริษัท ไมโครทีม จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มมากขึ้น เราได้วิจัยและพัฒนาสินค้า เพิ่มกลุ่มสินค้า และผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพในการบริการที่รวดเร็ว รองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

ติดต่อ-สอบถาม

T.C.Welding automation Co.,Ltd

บริษัท ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) พร้อมการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือพีเทค (PTEC) ได้รับการรับรองผลการเชื่อมโดยสถาบันการเชื่อมโลหะแห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่เราออกแบบและผลิตนั้นมี คุณภาพที่ดี และบริการหลังการขายที่รวดเร็ว พร้อมที่จะนำเสนอต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม